Κτίριο υπηρεσιών της ΠΕΔΑ στην Ελευσίνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΤΟΣ
2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
PROJECT

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Αρχιτεκτονικος Διαγωνισμος – ΕΠΑΙΝΟΣ/ΕΞΑΓΟΡΑ

GALLERY

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο στόχος της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου και ενός δημόσιου κτιρίου, ενταγμένου στο ευρύτερο πλέγμα των δημόσιων χώρων της πόλης και ταυτόχρονα ανοικτό, οικείο και φιλικό στην κοινότητα και στον πολίτη. Το φυσικό περιβάλλον που περιγράφει και χαρακτηρίζει το προς δόμηση οικόπεδο, αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την διαμόρφωση των ορίων μέσα στα οποία αναπτύσσεται το κτίριο.

Το αποτύπωμα της κτιριακής μάζας ελίχθηκε στο χώρο ανάμεσα στις δενδροστοιχίες και τις φυτικές πυκνώσεις και αραιώσεις, έτσι ώστε να προστατέψει το δυνατόν περισσότερο την υπάρχουσα φύτευση. Έτσι το περίγραμμα του δομημένου έργου, συμπληρώνει τον χώρο και αντανακλά τον χαρακτήρα και την ιστορία του περιβάλλοντος.Ο όγκος του κτιρίου αναδύεται από το τοπίο και ενσωματώνεται σε αυτό. Το περιβάλλον “γεννάει” το κτίριο και ταυτόχρονα το “στεγάζει”.

Η “κυτταρική” μορφή του περιγράμματος προσδίδει εσωστρεφή χαρακτήρα στο κτίριο, λόγω του περίκλειστου ίχνους. Όμως τα κενά, οι διακοπές της συνέχειας της μάζας, η ύπαρξη πολλαπλών εισόδων , προσβάσεων και διαδρομών, καθώς και η φύτευση του δώματος, προσδίδουν συνέχεια στο φυσικό περιβάλλον, θολώνουν τα όρια μεταξύ “μέσα”, “έξω” και “μεταξύ”, δημιουργούν πολλαπλή διαπερατότητα, προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα ανοικτό και εξωστρεφές στην ουσία του κτίριο.

Η οργάνωση και ο σαφής διαχωρισμός των υπηρεσιών και διευθύνσεων μεταξύ τους, σε συνδυασμό με τις ανεξάρτητες εισόδους και κλιμακοστάσια, δημιουργούν ένα συγκρότημα που να μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα σαν ενιαίος οργανισμός αλλά και σαν επί μέρους κτιριακές μονάδες. Η εσωτερική οργάνωση των εργασιακών χώρων, έχει την ευελιξία να δίνεται η δυνατότητα είτε της λειτουργίας του “ανοικτού χώρου”, είτε με γραφεία με σαφή και αυστηρά όρια.

Στον σχεδιασμό του κτιρίου έγινε ενσωμάτωση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των τεχνολογιών ΑΠΕ. Η δημιουργία μικροκλίματος που δημιουργεί η στενή σχέση με το φυσικό περιβάλλον, η οποία ενισχύεται από την ένταξη υδάτινων επιφανειών, συντελεί στην ενεργειακή αυτάρκεια και μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του κτιρίου. Η τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων στις ανατολικές, νότιες και δυτικές όψεις, ελέγχουν τα επίπεδα ηλιασμού των εσωτερικών χώρων.

σχεδια