ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΟΣ
2005
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
PROJECT

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Αρχιτεκτονικος Διαγωνισμος

GALLERY

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο στόχος της μελέτης συνίσταται στην κατά το δυνατόν αρτιότερη ανταπόκριση σε μια σειρά κριτηρίων διαφορετικής χροιάς τα οποία αξιολογήθηκαν, διερευνήθηκαν και απέδωσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής πρότασης. Η μορφολογική διάσπαση της κτιριακής μάζας σε δυο επίπεδα, εκμεταλλεύεται το χαρακτηριστικό στοιχείο του κτιρίου, που είναι το μικρό βάθος του. Το ένα επίπεδο είναι της μεσοτοιχίας και το δεύτερο της μεγάλης πλευράς προς την οδό Ερυθρού Σταυρού. Το δεύτερο επίπεδο, χαρακτηρίζεται από το μεγάλο υαλοστάσιο που συνδυάζεται με στοιχεία από εμφανές σκυρόδεμα. Η εναλλαγή κλειστών και ανοιχτών επιφανειών, θετικών και αρνητικών μαζών, αποτέλεσε τη βάση του λεξιλογίου για την υλοποίηση του μορφολογικού αποτελέσματος που προσπαθεί να τεκμηριώσει την αρχιτεκτονική άποψη.