ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΕΤΟΣ
2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

GALLERY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τροποποίηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης του 2008 των Γ. Μιχαήλ, Σ. Σιάτρα, Π.Καμπάκη, στο τμήμα της που αφορά την αρχιτεκτονική ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρο του μνημείου. Η ανάγκη της τροποποίησής της προέκυψε από την σύγχρονη απαίτηση προσβασιμότητας των αρχαιολογικών χώρων από άτομα ΑμΕΑ γεγονός που, στο συγκεκριμένο χώρο που παρουσιάζει μεγάλες υψομετρικές διαφορές, επέβαλε τον ανασχεδιασμό των διαδρόμων περιήγησης ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποδεκτά μέγιστα όρια κλίσεων επικλινών δαπέδων (ραμπών). Ο ίδιος λόγος, δηλαδή αυτός της μορφολογίας του εδάφους, επέβαλε τον λεπτομερέστερο σχεδιασμό της διαχείρισης των όμβριων υδάτων του χώρου ώστε να προστατευτούν τόσο τα αρχαία αρχιτεκτονικά κατάλοιπα όσο και οι νέες κατασκευές ανάδειξης του χώρου.  Ταυτόχρονα η παρούσα μελέτη έρχεται ως μελέτη εφαρμογής να δώσει με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια τις προτεινόμενες επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου αλλά και να δώσει επιπρόσθετες προτάσεις ανάδειξης του χώρου ήπιας επέμβασης.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μελέτης υπήρξε συνεργασία με τον κ. Σίμο Σίμο, Μηχανολόγο Μηχανικό, την κ. Εύα Παπαδημητρίου, γεωπόνο, στην οποία ανατέθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας-Ευρυτανίας η εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης του μνημείου και τον κ. Δ. Δημόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, στον οποίο επίσης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας-Ευρυτανίας ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του μνημείου. Το κτίσμα αποτελεί μνημείο μεγάλης ιστορικής αξίας αφενός λόγω της αρχαιολογικής και ιστορικής του σημασίας και λόγω της χρήσης του ως Ασκληπιείο ιερό και αφετέρου λόγω της αρχιτεκτονικής του μορφής και της τυπολογίας του. Με την ανάδειξή του μνημείου αυτού, η Κεντρική Ελλάδα και ιδιαίτερα η Φθιώτιδα, θα αποκτήσει έναν σημαντικό επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο πάνω στην Εθνική οδό, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή και πόλο έλξης επισκεπτών.