59. ΔΟΜΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ 2017

10 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2012-2016

ΕΡΓΟ: Κτίριο γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας