34. 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ [το σχημα του τοπου] 2008

ΕΡΓΟ: Σχολικό Συγκρότημα Ανθέων/Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός [Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ]