33. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ [τευχος 62/2007]

ΕΡΓΟ: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Μεσολογγίου [Δ Βραβείο]