35. 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ [το σχημα του τοπου] 2008

ΕΡΓΑ: Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Λαμίας