28. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2006

ΕΡΓΟ: Διοικητήριο Αχαΐας | Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός [Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ]