27. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ [τευχος 39/2005]

ΕΡΓΟ: Εσταιτόριο Γρήγορης Εξυπηρέτησης GOODY’S