26. ΚΤΙΡΙΟ [τευχος 174/2005]

ΕΡΓΟ: Εστιατόριο Γρήγορης Εξυπηρέτησης GOODY’S