29. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2006

ΕΡΓΟ: Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Λαμίας