19. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [τευχος 82/2003]

ΕΡΓΟ: Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λαμίας