18. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ [τευχος 41/2003]

ΕΡΓΟ: Δημαρχιακό Μεγάρο Αγίας Παρασκευής [Α Εξαγορά]