20. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [τευχος 8/2003]

ΕΡΓΟ: Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Λαμίας