ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΕΤΟΣ
2019
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
PROJECT

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Αρχιτεκτονικος Διαγωνισμος – Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ

 

GALLERY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τέχνη αποτελεί μέρος ενός σύνθετου συνόλου από πεποιθήσεις και τελετουργίες, κοινωνικούς και ηθικούς κώδικες, μαγεία και επιστήμη, μύθο και ιστορία. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε ό,τι ποθούν και σε ό,τι είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι. Εκτός από μέσον επικοινωνίας η τέχνη είναι μερικές φορές και μέσο άσκησης ελέγχου που προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη στο φυσικό περιβάλλον, να καθηλώσει τον χρόνο, ή να εξασφαλίσει την αθανασία.

Σε κάθε κοινότητα, μικρή η μεγάλη, τα μοτίβα και τα θέματα της τέχνης είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά. Τα εκφραστικά μέσα και ιδιώματα περιορίζονται από τα διαθέσιμα υλικά και εργαλεία, από τις κληροδοτημένες γνώσεις και τεχνογνωσίες και από κάποιες ιδιαίτερες συμβάσεις. Ακολουθώντας τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές εξελίξεις και διεργασίες, η τέχνη δεν παύει ποτέ να μετεξελίσσεται και να αναγεννιέται.

Σκοπός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι μια απόπειρα επικοινωνίας του καλλιτέχνη με τον έξω κόσμο. Πρωτίστως όμως είναι μια προσπάθεια να επικοινωνήσει ο καλλιτέχνης με τον εαυτό του και να συνδιαλλαγεί με το εσώτατο του «είναι» του.

Τα βιώματα του δημιουργού δεν μπορεί παρά να παρεισφρέουν στο έργο του λιγότερο ή περισσότερο μεταμφιεσμένα από τα καλλιτεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε καλλιτέχνης. Η συνεχής και αέναη προσπάθεια του να ξεπερνά τον εαυτό του και η αδιάκοπη εσωτερική πάλη είναι μοιραίο να τον οδηγούν σε ενδοσκόπηση και εσωστρέφεια. Η δημιουργία ενός κλειστού εσωστρεφούς κτιρίου Σχολής Καλών Τεχνών στην Φώρινα, αναδεικνύει ακριβώς τον πυρήνα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ταυτόχρονα οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής, συμβάλλουν στην άποψη της αντιμετώπισης του κτιρίου περισσότερο σαν ένα εσωστρεφή οργανισμό.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

GALLERY

ΣΧΕΔΙΑ