ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΕΤΟΣ
2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
PROJECT

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΑΙΝΟΣ

GALLERY

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε δύο πτέρυγες που ακολουθούν το μήκος του γηπέδου που προορίζεται για τα γραφεία των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ. Οι άξονες των πτερύγων αποκλίνουν μεταξύ τους ανοίγοντας προς την Νότια -Νοτιοανατολική πλευρά των εγκαταστάσεων.

Η Βορειοδυτική πτέρυγα είναι παράλληλη με την Δημοτική οδό της κύριας όψης, βρίσκεται στην ήδη διαμορφωμένη στάθμη του υπάρχοντος κτιρίου Διοίκησης, περίπου έναν όροφο πάνω από την Δημοτική οδό και περιλαμβάνει τρείς ορόφους.
Η Βορειοανατολική πτέρυγα αναπτύσσεται στην στάθμη του Κτιρίου Πληροφορικής, και περιλαμβάνει τέσσερις ορόφους. Ένας τρίτος άξονας, κάθετος στην κύρια όψη του γηπέδου προς την Δημοτική οδό, διαπερνά τις δύο πτέρυγες και ενοποιεί τα γραφεία των υπηρεσιών με το σύνολο των εγκαταστάσεων.

Το επίπεδο της στάθμης του τρίτου αυτού άξονα, λαμβάνεται στην μελέτη σαν η στάθμη +0.00. Εκτιμάται ότι τα υψόμετρα της Δημοτικής οδού στα σημεία εισόδου στο κτίριο και στον χώρο στάθμευσης είναι τέτοια, ώστε με την κατάλληλη διαμόρφωση με κεκλιμένα επίπεδα να επιτευχθεί η συνέχεια.

Ο διαπερατός αυτός χώρος που δημιουργείται, παρέχει ισόγεια και άμεση πρόσβαση στο νέο συγκρότημα και το ενοποιεί με τον περιβάλλοντα Δημόσιο Χώρο. Η βορινή παριά του διαπερατού αυτού χώρου, αποτελεί ουσιαστικά την κύρια όψη των
Υπηρεσιών.

Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την διατήρηση και ανάδειξη του μεγαλύτερου μέρους του υπάρχοντος δασυλλίου στην βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου, μέρος του οποίου εισβάλλει και διαχέεται στον διαμορφούμενο ανοικτό χώρο πρόσβασης στο κτίριο.

Η μορφολογική ένταξη και προσαρμογή του Κτιρίου Πληροφορικής στο υπό μελέτη νέο κτιριακό συγκρότημα, αποτέλεσε ένα ακόμη αντικείμενο της πρότασης. Τμήμα του νέου κτιρίου (Δ/νση Οικονομικής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας), ακολούθησε
την κλίση του Κτιρίου Πληροφορικής και έγινε η ίδια επεξεργασία των όψεων και στα δύο κτίρια. Προτείνεται επένδυση είναι από διάτρητα οξειδωμένα μεταλλικά φύλλα. Για την προσαρμογή του Κτιρίου Πληροφορικής στο υπόλοιπο συγκρότημα προβλέπεται η επέκτασή του κατά το ύψος ενός ορόφου. Ο όροφος αυτός θα καλύψει και της λειτουργικές ανάγκες που περιγράφονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ