52. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ [ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 29.895 10/08/2018]

ΕΡΓΟ: Νεοκλασικό κτίριο Πλατείας Παρκου, Λαμία