50. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ [2013]