44. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ [2011]