24. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ [τευχος 54/2005]

ΕΡΓΟ: Κτίριο Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος Δήμου Πυλαίας [Β Έπαινος/Εξαγορά]