23. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ [τευχος 48/2004]

ΕΡΓΟ: Διοικητικό Κέντρο Δήμου Καλαμαριάς [Γ Βραβείο]