15. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΗ [τευχος 19/2002]

ΕΡΓΟ: Διοικητικό Κέντρο Δήμου Καλαμαριάς [Γ Βραβείο]