14. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [τευχος 7/2002]

ΕΡΓΟ: Νηπιαγωγείο στη Λαμία