ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΚΗΦΗ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΟΣ
2021
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
PROJECT

GALLERY