48. ΔΟΜΕΣ 03/17 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: Κτίριο γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας