46. ΔΟΜΕΣ – Βραβεια 2017

ΕΡΓΟ: Κτίριο γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας