31. ΚΤΙΡΙΟ [τευχος 181/2006]

ΕΡΓΟ: Διοικητήριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαίας [Α Βραβείο]