05. 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ [2008]

Εκθεση του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Μουσείο Μπενάκη