01. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ [2005]

Συνεδριακό Κέντρο Οργανισμού Λιμένα Πατρών