18° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΛΑΜΙΑ
ΕΤΟΣ
2008
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

GALLERY

ΑΡΧΙΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έντονο ανάγλυφο του εδάφους αλλά και η ύπαρξη του κτιρίου του νηπιαγωγείου στη ΒΑ γωνία του οικοπέδου, κατηύθυνε σε μεγάλο βαθμό τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου. Οι βασικοί σχεδιαστικοί άξονες προκύπτουν από το σχήμα του οικοπέδου, την κλίση του, τους υπάρχοντες πολεοδομικούς περιορισμούς και τον προσανατολισμό.

Η κτιριακή μάζα του σχολείου ακολουθεί εφαπτόμενη τη νότια και δυτική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου και αναπτύσσεται σε σχήμα ‘Γ’ αγκαλιάζοντας τον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο του νηπιαγωγείου αλλά και τον αύλειο χώρο του. Η ανάπτυξη του κτιριακού όγκου σε σχήμα Γ, βοηθάει στη δημιουργία ενός είδους αγκαλιάς που υποδέχεται τα παιδιά.


Η αναζήτηση της μικροκλίμακας, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή οικειότητα, οδήγησε στην ειδική επεξεργασία των ανατολικών όψεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλευρές που ορίζουν τον αύλειο χώρο. Η χρήση του χρώματος οδήγησε επίσης στη δημιουργία ενός ζωηρού κι ευχάριστου περιβάλλοντος.