42. ΚΤΙΡΙΟ [τευχος 11/12 2016]

ΕΡΓΟ: Κτίριο γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας